„Toto dokáže zlepšit zrak o 2-3 dioptrie!“: Stačí vám 10 minut denně a budete mít zrak jako za mlada

V posledních 10 – 15 letech došlo k obrovskému nárůstu lidí, kteří nosí brýle nebo kontaktní čočky.

Oči jsou často přetěžovány v důsledku zvýšeného používání počítačů, ale i jiných moderních technologií, doma iv práci.

William Bates (1860-1931) byl americký lékař, který se specializoval na oční lékařství.

.

Bates si kladl otázku, proč se zrak s věkem zhoršuje a proč když lidé dostanou brýle proti krátkozrakosti, objeví se v jeho ordinaci po nějaké době znovu, protože problém se opět zhoršil.

Dospěl k závěru, že brýle sice umožní ostré vidění, samotný problém však nejen nezlepší, ale naopak bude se zhoršovat. Vidění dále ochabuje.

Zdravé oční svaly = zdravé oči

.

Bates byl přesvědčen, že za vším jsou oční svaly.

Lidským okem v harmonické souhře pohybují okohybné vnější svaly zajišťující souměrné pohyby očí a také potřebnou zrakovou ostrost. Jejich stav tedy rozhodujícím způsobem ovlivňuje kvalitu vidění.

V roce 1920 shrnul své názory a popis cvičební metody zlepšující zrak v knize “Lepší zrak bez brýlí”. Desetiletí výzkumů a zkušeností pacientů, které od této doby proběhly, že tato metoda dokáže skutečně zlepšit zrak!

Zrak se může zlepšit o 2-3 dioptrie

Zlepšení zraku bychom měli pocítit už po přibližně třech-čtyřech měsících cvičení této metody.

Jak na to?

Cviky provádějte v klidném prostředí, alespoň hodinu po jídle a bez brýlí.

Cvičte jednou denně 10 minut.

Cviky provádějte pomalu, dýchejte při cvičení zvolna a rovnoměrně.

Můžete cvičit vsedě i vestoje.

Při všech cvicích Soustřeďujte vědomí na oblast mezi obočím. Snažte se také během cviku nezavadil – držte se instrukcí.

Cviky můžete střídat a obměňovat, vyzkoušejte je kdykoliv během dne – zejména ostré pohyby očí

.

Batesovo cviky na zlepšení zraku

Cvik 1. Špičku ukazováčku přiložíme ke špičce nosu – prst je přitom rovnoběžný s podlahou.

Bez mrkání zaměříme pohled na špičku prstu. Prst držíme na špičce nosu, pohled se koncentruje na něj. Pomalu se zhluboka nadechneme a vydechneme. 1-3 opakování.

Cvik 2. Koneček pravého ukazováčku přiložíme ke špičce nosu a soustředíme na ni pohled.

S pomalým hlubokým nádechem prst oddalujeme od nosu co možná nejdále – buď jako nám to umožňuje paže, nebo do ztráty ostrosti vidění. Stále se díváme na koneček prstu. S pomalým výdechem ho vracíme na špičku nosu. 1-3 opakování

Cvik 3. Pohyby očí. Za jedno z nejlepších cvičení považoval Dr. Bates vědomé napodobování pohybu očí do stran, nahoru, dolů a po úhlopříčkách. Pohyby by měly být prováděny bez zbytečné námahy, aby si oči odpočinuli.

Doporučuje se provádět 10 opakování pohybů nejdříve do stran, následně nahoru a dolů a nakonec po úhlopříčkách. Pohybovat by se měli jen oči, aniž jsme hýbali hlavou nebo krkem. Po každém pohybu nesmíme zapomenout mrknout. Toto cvičení můžeme provádět nezávisle na jiných cvičení během dne.

Cvik 4. Hlavu zakloníme co možná nejvíce dozadu. Díváme se na špičku nosu . Zhluboka se nadechneme a vydechneme. 1-3 opakování.

Cvik 5. Hlavu zakloníme co možná nejvíce dozadu. Díváme se na oblast mezi obočím. Zhluboka se pomalu nadechneme, pak zhluboka pomalu vydechneme. 1-3 opakování.

Cvik 6. Provádíme ho vsedě na židli. Hřbet vyrovnaný. Natáhneme paže před sebe, malíček a prsteníček přitlačíme palcem k dlani, ukazováček a prostředníček zvedneme nahoru “do V”.

Dlaň otočíme hranou před tvář ve vzdálenosti asi 10-12 cm. Pozorujeme konečky prstů.

S pomalým nádechem začínáme pohybovat paží doprava až na doraz, očima přitom stále fixujeme konečky prstů.

S výdechem pomalu vracíme ruku do výchozí polohy, přičemž oči stále fixují konečky prstů.

Potom s nádechem opakujeme totéž na druhou stranu, tedy doleva.

Opakujeme třikrát na každou stranu, pak opakujeme s druhou rukou.

Cvik 7. Zhluboka se nadechneme a zavřeme oči. Potom zvolna vydechujeme a při výdechu lehce masírujeme oční bulvy druhým článkem palců na obou rukách.

Na konci výdechu dech zadržíme, otevřeme oči, zakryjeme jejich těsně dlaněmi a držíme jejich celou dobu na očích. Dech zadržujeme tak dlouho, jak dokážeme.

Oči jsou při tom otevřené a uvolněné. Provedeme jedenkrát.

Cvik 8. cvik provádíme vestoje, s otevřenýma očima.

Představte si velké písmeno X, které zabírá celé vaše zorné pole. Kromě dvou obvyklých křížících se čar má jednu prostřední čáru navíc.

Budete přeskakovat očima z konce jedné čáry na druhou – levý horní bod, pravý dolní bod atd. Pohyby očí jsou prudké, v krajním bodě se zrak krátce bez mrkání zafixuje a opět přeskočí jinam.

Dýchejte zvolna, bez zadržování dechu. Pořadí krajních bodů, na kterých zafixujete pohled, měňte náhodně, tak, abyste na každém z nich zafixovali pohled třikrát.

Cvik 10. Provádí se vestoje. Budete očima “kreslit” kříž. Pohyby očí budou nejprve vertikálně. V maximální možné míře zvedejte oči nejprve nahoru-dolů, pak do stran při kreslení vodorovné čáry.

V každé z krajních poloh pohled krátce zafixujte. Potom kreslete očima dva kříže najednou a nakonec tři. 10-15 opakování.

Cvik 11.

Budete pohledem “kreslit” na stěnu čtverec, rozdělený na čtyři části. V každé z částí čtverce si myslite kruh. V mysli tyto kruhy Roztáčejte, nejprve jeden po druhém, pak současně dva, tři a čtyři.

Potom Roztáčejte kruhy, které jsou proti sobě, každý na opačnou stranu a nakonec se všechny čtyři kruhy budou otáčet najednou, na různé strany. Cvik provádějte 1-2 minuty.

Cvik 12. opisujte očima osmičky: vodorovnou, svislou a dvě úhlopříčně. Plocha fixace pohledu je blízko tváři. Každou z osmiček opisujte nejprve na jednu stranu, pak na druhou. 1-2 opakování na každou stranu.

Cvik 13.

Krátce podívejte na jasný zdroj světla (vycházející nebo zapadající slunce, lampa s matným stínítkem atp.) Oči zakryjte dlaněmi a snažte se jakoby vtáhnout světelnou skvrnu do oblasti mezi obočím.

Na světelný zdroj se můžete dívat až jednu minutu.

Cvik 14.

Nechte v umyvadle čistou vodu tak, aby měla pokojovou teplotu. Ponořte do ní tvář s otevřenýma očima a zamrkejte. Opakujte třikrát až pětkrát. Pak naberte plná ústa vody, nakloňte se nad umyvadlo a do vykulených očí si plnými hrstmi stříkejte vodu. Opakujte desetkrát.

Názorné ukázky Batesovo cvičení najdete i ve formě videí, například na střenka youtube.

Share